SERGII KAZMIRUK

Polygraph Examiner,  Instructor in Polygraph Science,  Private Investigator,  Forensics, Investigation, and Interviewing.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Sergii Kazmiruk School of Lie Detection

Згідно із законодавством, визнаними міжнародними стандартами ASTM International: ASTM Е 52, E 2000-05 (ASTM E2000-05 стандартне керівництво щодо мінімальної базової освіті і навчанні осіб, залучених до виявлення прихованої інформації), діючий стандарт ASTM E2064 – 00 (2014) стандартне керівництво щодо мінімальної базової освіті і навчанні осіб, залучених до виявлення прихованої та недостовірної інформації, професійними ресурсами рекомендованими American Polygraph Association (APA) та Національного класифікатора України, класифікатора професій 003:2010, КОД КП 2144.2 розроблено і запроваджено Курс підвищення кваліфікації експертів-поліграфологів «Експерт-поліграфолог. Спеціальний курс підвищення кваліфікації» відповідно до комплексної «Методики виявлення, мінімізації, локалізації і запобігання економічним, фінансовим, корупційним, правовим, кадровим, інформаційним ризикам із використанням поліграфа (детектора брехні) та супутніх профільних технологій і систем. Навчання, ліцензування і контроль якості експертів-поліграфологів». Авторське право С.Казьмірука на Методику зареєстровано Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Свідоцтво № 85224 від 01.02.2019 р.

Supersedes All Previous Editions

POLYGRAPH EXAMINER PROGRAM DESCRIPTION

«Експерт-поліграфолог. Спеціальний курс підвищення кваліфікації»

Курс підвищення кваліфікації становить – 72 години – СВІДОЦТВО ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. CERTIFICATE. Період повторного навчання за оновленими даними – через 1 рік. Курс підвищення кваліфікації становить – 40 годин – ДИПЛОМ. DIPLOMA. Мова КПК: державна мова, англійська.

Додатки №1; №2.

Офіційна інформація

Навчання проводить Головний інструктор СЕРГІЙ КАЗЬМІРУК – сертифікований, дипломований США, практикуючий експерт-поліграфолог (СЕРТИФІКАТ США – є автентичним МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №21/113-20 від 12.06.2020 р. ДИПЛОМ США – є автентичним МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №21/114-20 від 12.06.2020 р. ОРДЕН «Marston Polygraph Academy», США https://marstonpolygraphacademy.com), шановний член UK Polygraph Association (UKPA),  https://polygraphassociation.co.uk/

координатор міжнародного безпекового проекту (Україна, Євросоюз та США), науковець, автор офіційної комплексної «Методики виявлення, мінімізації, локалізації і запобігання економічним, фінансовим, корупційним, правовим, кадровим, інформаційним ризикам із використанням поліграфа (детектора брехні) та супутніх профільних технологій і систем. Навчання, ліцензування і контроль якості експертів-поліграфологів». Авторське право С.Казьмірука на МЕТОДИКУ зареєстровано МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (Свідоцтво № 85224 від 01.02.2019 р.). Сергій Казьмірук має вищу освіту, професійний стаж роботи експертом-поліграфологом з 2012 р. та необхідну кількість проведених досліджень. Місце проведення: спеціально обладнаний офіс. Термін навчання: з __.___.20__ р. по ___.___.20__ р. Свідоцтво видається із записом П.І.Б. особи, що проходила навчання згідно із Курсом навчання, що становить 72 години та має опис предметів відповідно модулям, годинам і формам контролю і звітності та згідно з APA Bylaws and Standards. Впровадження міжнародної ексклюзивної, інноваційної і ефективної системи навчання експертів-поліграфологів реалізується із урахуванням міжнародних стандартів: 1) «Експерт-поліграфолог. Спеціальний курс підвищення кваліфікації». Стандарт ASTM E2000-05 – СВІДОЦТВО ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ; CERTIFICATE. 2) «Експерт-поліграфолог. Спеціальний курс підвищення кваліфікації» (протягом 1 року) що становить 72 години. Стандарт діючий ASTM E2064 – 00 (2014) – ДИПЛОМ. DIPLOMA.

Анулювання інформації про документи в Єдиній електронній базі даних з питань освіти (ЄЕБДО) Sergii Kazmiruk School of Lie Detection та оригінали документів, що були отримані особою за результатами навчання: Курсу підвищення кваліфікації експертів-поліграфологів «Експерт-поліграфолог. Спеціальний курс підвищення кваліфікації»: СВІДОЦТВО ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. CERTIFICATE; ДИПЛОМ. DIPLOMA якщо: 1) набрало законної сили рішення суду про анулювання вказаних документів; 2) особа порушила, при проведенні психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа законодавство; 3) особа порушила, при проведенні психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа Code of Ethics Sergii Kazmiruk School of Lie Detection; 4) особа порушила порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у сфері службової та професійної діяльності, що спричинило негативні правові наслідки; 5) одержання особою неправомірної вигоди за прийняття завідомо неправомірного рішення; 6) особа свідомо надала не об’єктивний експертний висновок – Рапорт; 5. діями чи бездіяльністю особа дискредитувала професію експерта-поліграфолога та Sergii Kazmiruk School of Lie Detection; 6) особа передавала приватну інформацію, третім особам з метою особистого збагачення; 7) особа не отримала документ про вищу освіту протягом одного року з дати видачі, вказаної в документі; 8) інше. За окремим рішенням Sergii Kazmiruk School of Lie Detection.

Документи видані Sergii Kazmiruk School of Lie Detection про навчання, які отримали статус «АНУЛЬОВАНО», крім втрачених (загублених, знищених тощо) інформація про які міститься в (ЄЕБДО) Sergii Kazmiruk School of Lie Detection, протягом трьох робочих днів підлягають знищенню особою після отримання повідомлення про анулювання документу або розміщенні повідомлення про анулювання документу на інформаційних ресурсах Sergii Kazmiruk School of Lie Detection.

Правові обмеження

С.Казьмірук має офіційно зареєстровані авторські права на «Методику виявлення, мінімізації, локалізації і запобігання економічним, фінансовим, корупційним, правовим, кадровим, інформаційним ризикам із використанням поліграфа (детектора брехні) та супутніх профільних технологій і систем. Навчання, ліцензування і контроль якості експертів-поліграфологів». Авторське право С.Казьмірука на Методику зареєстровано Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Свідоцтво № 85224 від 01.02.2019 р., що унеможливлює використання даної інтелектуальної власності третіми особами!

Права на Методику належать С.Казьміруку на підставі ст. 433-441 Цивільного кодексу України та Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів від 09.09.1886 р., що є міжнародною угодою щодо авторського права та нині об’єднує 175 держав, включаючи Україну. Авторство офіційно посвідчене Свідоцтвом про реєстрацію авторського права № 85224. Вартість навчання та порядок розрахунків (Додаток №3)

Online Courses

How to Use the Acquaintance Test – 8 Hour;

How to Use the Directed Lie Screening Test (DLST) – 8 Hour;

How to Use the UTAH SINGLE ISSUE ZCT – 8 Hour;

How to Use the UTAH MGQT – 8 Hour;

How to Use the FEDERAL ZCT – 8 Hour;

How to Use the FEDERAL YOU PHASE (Bi-Zone) – 8 Hour;

How to Use the AFMGQT V1: 4 RQs – 8 Hour;

How to Use the AFMGQT V2: 4 RQs – 8 Hour;

How to Use the EMPIRICAL SCORING SYSTEM (ESS) – 8 Hour.

СВІДОЦТВО (зразок). ДИПЛОМ (зразок).